Skladovanie tovaru

Pre potreby našich klientov ponúkame v spolupráci s našim dodávateľom sklad v rozlohe 1150 m2 v blízkosti našej spoločnosti a colnice.

VNÚTORNÉ SKLADOVANIE

Vnútorné skladovanie je krytý sklad v rozlohe 400m2. Výška skladu je 6,5m pre uskladnenie 350 paliet.

V krytom sklade je možné preskladniť tovar podliehajúci poveternostným vplyvom ako aj akýkoľvek paletovaný tovar nie však potravinársky tovar.

Zabezpečujeme nasledovné služby:

  • Manipulácia s tovarom
  • Vedenie skladovej evidencie
  • Možná distribúcia tovaru v rámci SK do 12ton
  • Logistické služby na mieru podľa špecifikácie zákazníka

VONKAJŠIE SKLADOVANIE:

Vonkajšie skladovanie umožňuje uskladnenie tovaru na odvodnených betónových plochách v areáli spoločnosti s rozlohou 800m2 pre kamióny. Druh skladovaného tovaru je podmienený skladovaním pod holým nebom, čo prakticky vylučuje uskladniť tovar potravinársky, krehké tovary, tovary podliehajúce korózii.

Skladovanie tovaru pre zmluvného klienta
(Import, Export, Skladovanie, Prekladanie)

  • Uskladníme vám nepreclený tovar z EÚ a zabezpečíme jeho expedíciu na trh do nečlenských štátov s kompletnými colno – deklaračnými službami
  • Zabezpečíme prekladanie tovaru zo štátov EÚ do štátov RU, UA a naopak – z kamióna na kamión
  • Uskladníme vám preclený tovar