PoBREXITová dohoda medzi EÚ a GB

Plnenie povinnosti podľa INCOTERMS 2020

Je preto veľmi dôležité, aby kupujúci v EÚ dôsledne požadovali, aby si predávajúci / vývozca v GB plnil svoje povinnosti s presným určením obchodnej podmienky INCOTERMS 2020.

Viac informácií akú dodaciu podmienku použiť nájdete na našom webe v sekcii INCOTERMS 2020, prípadne si môžete u nás objednať knižné vydanie INCOTERMS 2020 a hlbší rozpis daných podmienok.

INCOTERMS 2020 kniha k zakúpeniu u nás

Najnovšie informácie o Brexite v UK, francúzske colné orgány apelujú na prepravné spoločnosti, ako aj vodičov prepravujúcich tovar, aby pre bezproblémový priebeh hraničných kontrol a colného konania na vstupe do Francúzska po tom ako absolvovali vývozné formality vo Veľkej Británii, predkladali na účely skenovania niektorý z týchto dokumentov:

  • dovozné colné vyhlásenie (IM/EX)
  • sprievodný tranzitný doklad pre tranzit Únie (T1/T2)
  • sprievodný tranzitný doklad pre spoločný tranzitný režim (T1/T2)
  • tzv. logistickú obálku.

Vývoz tovaru z Európskej únie do Veľkej Británie

Ďalej colné orgány oznamujú, že pre vývoz tovaru z Európskej únie do Veľkej Británie (ďalej len EÚ a GB) je možné, nie však povinné, využiť spoločný tranzitný režim. T1/T2

(Dôvodom je ľahší prestup hranice a vykonanie formalít, najmä ak neprepravuje dopravca tovar podliehajúci kontrole SPS / SIVEP (veterinárna alebo fyto kontrola) resp. nie je určený na základe analýzy rizika na colnú kontrolu.)

Viacerí dopravcovia, čakajú neúmerne dlho na vybavenie colných dokumentov v GB vo vnútrozemí a to v dôsledku kapacít colnej deklarácii a absencie adekvátnych obchodných dokumentov ako podkladov pre colné konanie.

Pravidlá systému REX

Colné orgány informujú o aplikácií pravidiel systému REX na pôvod tovaru medzi EÚ a GB.

V prípade vystavenia vyhlásenia o pôvode pri vývoze tovaru z EU do GB k tomu, aby si mohol GB dovozca uplatniť pri dovoze do GB nulovú sadzbu cla je nevyhnutné u zásielok do 6.000,-uvádzať vetu na faktúre:

I hereby certify that the information on this invoice is true and correct and the contents  and value of the shipment is as stated above.

The exporter of the products covered by this document.

(Exporter Reference No. GB…………..(uveďte registračné číslo EORI) declares that, exepct where otherwise  clearly indicated, these products are of GB preferencial origin.  

Pri faktúrach nad 6.000,-EUR sa musí vývozca registrovať v systéme REX.

Pre kontrolu či je daný zákazník registrovaný v systéme REX nájdete informácie tu:

Europa.eu – REX Validation

Viac aktuálnych informácií ohľadne BREXIT a zmeny v prechodných obdobiach nájdete tu:

Financná správa – Overenie registracie