TIR CARNET

Colné služby - Colno deklaračné služby

MDT Zolltrans s.r.o.

Sme stabilná firma pôsobiaca na trhu už 18 rokov a zaoberáme sa poskytovaním komplexných colno-deklaračných služieb, ktoré súvisia s dovozom, vývozom tovaru mimo krajín EÚ.

V rámci krajín EÚ zabezpečujeme spracovanie štatistických hlásení INTRASTAT, skladovanie tovaru a logistické služby.

Našim účelom je byť spoľahlivou, zákaznícky orientovanou spoločnosťou, ktorá pomáha svojím klientom včas vybaviť potrebné doklady pre export a import.

Dôraz kladieme na bezchybnosť spracovaných dokladov. V predstihu spracovávame podklady, aby sme tak predišli akýmkoľvek čakacím dobám na Colnom úrade v Prešove.

Našimi zákazníkmi sú malé, stredné a veľké firmy zo všetkých odvetví, na území Slovenskej republiky, ako aj zahraniční klienti – prepravné spoločnosti z UA, BY,RU.

Naši zákazníci vyhlasujú dobré skúsenosti v spolupráci s nami a to hlavne v oblasti:

  • Rýchlosti vybavenie
  • Dôsledne vykonanej práce
  • Príjemnej komunikácie

Našou víziou do budúcna je, patriť medzi jednotku na VÝCHODNOM SLOVENSKU, ktorá kladie dôraz na čestnosť, profesionalitu a empatiu voči klientovi ako aj voči vodičovi.

 Viac Informácií

Máte špecifické požiadavky?
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás

Dovoz a Vývoz tovaru

V rámci krajín Európskej Únie (EÚ) zabezpečujeme spracovanie štatistických hlásení INTRASTAT  pre účely štatistického úradu. Vieme vám poskytnúť služby vnútroštátnej prepravy ( logistické služby ) a skladovanie tovaru.

Naším cieľom je byť spoľahlivou, zákaznícky orientovanou spoločnosťou v oblasti colných služieb a konaní, ktorá pomáha svojim klientom včas vybaviť všetky potrebné doklady pre dovoz (IMPORT) a vývoz (EXPORT) tovaru. Vďaka tomu ich nielen zbavíme starostí s komplikovanou administratívou, ale aj ušetríme množstvo času, ktorý potrebujú venovať svojmu podnikaniu. Našimi zákazníkmi sú malé, stredné a veľké spoločnosti zo všetkých odvetví na území Slovenska, zo zahraničia, najbežnejšie prepravné spoločnosti z krajín UABYRU, ale aj z ostatných krajín EÚ.  Komunikujeme preto aj v ukrajinskom a ruskom jazyku.

 Viac Informácií

Colné doklady a tlačivá

Naši zákazníci, ktorými sú špedičné a obchodné spoločnosti a v priamom styku aj ich pracovníci, vodiči kamiónov prepravných spoločností, sa môžu spoľahnúť na to, že správne pripravíme všetky dokumenty potrebné pre vývoz (EXPORT) a dovoz (IMPORT) tovaru a tým im ušetríme veľa času a následkov, ktoré plynú z nesprávne vyplnenej dokumentácie.

Každodenne najčastejšie spracovávame:

  • Jednotný colný doklad (EX1) je prepustený v priemere od 15min-30min  /na základe plnej moci/
  • Na základe legislatívnych nariadení (Zákon 273/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. apríla 2014 č. MF/009269/2014-173 o jednotnom formáte elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom prístupových miest) došlo k 28.04.2018 k automatizovanému prepúšťaniu colného vyhlásenia – zjednodušený postup.
  • Tranzitný prepravný doklad cez jednotlivé štáty -  TIR CARNET /napr. EU, BY,RU,AZ,GZ,.../  /OD PREPRAVCU/
  • Tranzitné vyhlásenia T1 z hraničného prechodu V. Nemecké do EÚ
  • Vystavenie dokladov o pôvode a štatúte tovaru ATR, EUR1, Certifikat of origin
  • Registrácia nových klientov do colnej databázy EORI
  • Poskytnutie ručenia CD v lehote 10-15dní

Vodiči kamiónov u nás vždy ocenia, že sa s nimi dokážeme dohovoriť v ich domácom jazyku prevažne UA,ANJ a potrebnú dokumentáciu im vystavíme "na počkanie", počas toho, kým si u nás vypijú kávu.

PRÁCA, KTORÚ ROBÍME NÁS BAVÍ A JE TO VIDIEŤ

Prečo je výhodné s nami spolupracovať?

Kladieme dôraz na čestnosť, korektnosť, profesionalitu a empatiu nielen voči svojim klientom, ale aj vodičom. Práve preto na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie pre vývoz a dovoz tovaru, colný sadzobník, potrebné colné doklady, colný zákon a veľa iných pre vašu činnosť dôležitých náležitostí. Máme dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, sme tím ľudí s niekoľkoročnou praxou a sme pripravní pomôcť vám kedykoľvek to budete potrebovať. Naša prácu berieme veľmi osobne, rýchlo a bezodkladne riešme akékoľvek problémy klientov a máme ku kakždému klientovi individuálny a pre nás veľmi dôležitý osobný prístup.

Konateľ
Fábryová Monika
+421 907 992 450
director@mdtzolltrans.sk
Colné pracovisko
MIŠENKOVÁ DOMINIKA
Mgr. KUNDRÁTOVÁ Anita
+421 911 992 600
mdtzolltrans@mdtzolltrans.sk
MDT-Zolltrans, s.r.o.
Košická 7795/26
080 05 Prešov
GPS súradnice:
48.9688066 / 21.2504956
Pracovná doba
MDT-Zolltrans, s.r.o.
KOŠICKÁ 26, 080 01 PREŠOV
Pondelok: 7:30 - 17:30
Utorok: 7:30 - 17:30
Streda: 7:30 - 17:30
Štvrtok: 7:30 - 17:30
Piatok: 7:30 - 17:30
Sobota: po dohode do 14 hod.
Nedeľa: služba na telefóne

*neskôr po dohode