ČO JE TO EORI?

EORI je systém registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré podnikajú na území EÚ, ako je ustanovené v nariadení č.2447/2015 ES. Číslo EORI je vlastne 17 znakový alfanumerický kód, kde na začiatku je vždy  kód členského štátu EÚ, kde je subjekt registrovaný. Slovensko má kód „SK“.

Každý štát má právo ustanoviť, ako bude tento identifikátor vyzerať. Najčastejšie je to číslo identické  s IČ DPH alebo SK+DIČ.

Spoločnosti a fyzické osoby podnikatelia, ktorí nie sú platcami DPH alebo nemajú pridelené DIČ, EORI pozostáva z SK+0I+IČO.

Číslo EORI sa používa pri akejkoľvek komunikácii s colným orgánom.

Užitočné informácie a tlačivá

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI