Intrastat

V súčasnej dobe takmer každá oblasť podnikania zahŕňa obrovské množstvo rôznych dokladov, ktoré podnikateľ musí stále sledovať, pravidelne vyplňovať a stále kamsi zasielať.

Keďže bol na území EÚ vytvorený jednotný trh, zrušili sa hranice, odpadla povinnosť vypĺňať colné doklady tovaru, ktorý bol do danej krajiny dovážaný alebo vyvážaný.

Systém INTRASTAT

Keďže štatistický úrad využíval colné doklady ako zdroj údajov, musel ho nahradiť pre tieto účely iný systém. Preto vznikol 01.01.1993 systém Intrastat. Tento zbiera priamo od príjemcov a dodávateľov údaje na zostavenie rôznych štatistík týkajúcich  sa obchodu medzi členskými štátmi EÚ a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Informácie zo Intrastatu patria aj medzi základné ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády.  Európska komisia ich využíva na monitorovanie vývoja jednotného trhu, tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky a sú neoddeliteľnou súčasťou štatistiky o globálnom obchode s tovarom.

Do pozornosti dávame všetkým podnikateľom, ktorí obchodujú s členskými krajinami EÚ:

  • Štatistický úrad SR stanovil pre rok 2018 asimilačný prah pre prijatie vo výške 200.000,- € a pre odoslanie 400.000,- €.
  • Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie.
  • Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK.

My vás vieme  odbremeniť od starostí navyše a ušetriť váš čas. Stačí, ak nás splnomocníte  týmto registračným formulárom v rámci INTRASTU-SK.

Ak potrebujete vedieť viac informácií,  nájdete ich TU.