Preclenie zásielok do 150€ mimo EÚ

preclievanie mimo krajín EÚ

Pre preclievanie zásielok mimo EÚ prišli nové pravidla.

FS dáva na vedomie sprísnenie verejnej zóny E-COMMERCE PORTÁLU. Tento portál bude slúžiť pre zásielky z tretích krajín pri hodnotách :

od 1. júla na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur. Platba cla bude pri presahujúcej zásielke nad 150Є. DPH sa platí v prípade všetkých zásielok. 

Preclenie zásielok až od 01.júla na novom portály FS – (ide o testovaciu verziu!)

Viac informácií TU

Veľa dalších potrebných informácii najdete na našej str=anke v sekcii užitočné odkazdy

Preclenie zásielok – Výmer a úhrada DPH

a) DPH uhradená pri nákupe predajcovi

Ak ste tovar nakúpili u predajcu, ktorý je registrovaným platiteľom DPH a pri podaní colného vyhlásenia uviedli jeho platné registračné číslo iOSS, DPH už platiť nebudete.
Po podaní správne vyplneného a elektronickým podpisom podpísaného colného vyhlásenia obdržíte Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia. Colný úrad následne colné vyhlásenie automaticky spracuje a tovar prepustí do voľného obehu. Colný úrad vydáva elektronické Rozhodnutie o prepustení tovaru, ktoré nájdete na portáli v privátnej zóne. DPH v tomto prípade vymeraná nebude, nakoľko ste ju zaplatili predajcovi. Ďalej postupujete podľa pokynov prepravcu, ktorý Vás bude informovať o možnosti prevzatia zásielky.

b) DPH neuhradená pri nákupe predajcovi

Po podaní správne vyplneného a elektronickým podpisom podpísaného colného vyhlásenia obdržíte Rozhodnutie o prijatí colného vyhlásenia. Nakoľko Vám v tomto prípade vzniká povinnosť zaplatiť DPH, zašleme Vám výmer DPH, v ktorom nájdete všetky potrebné údaje na úhradu. Informáciu o úhrade dostane finančná správa, ktorá po ich spracovaní (tento proces môže trvať 2-3 pracovné dni) vydá Rozhodnutie o prepustení tovaru. Priebežne si môžete preveriť stav colného vyhlásenia v časti Zistiť stav colného vyhlásenia. Ďalej postupujete podľa pokynov prepravcu, ktorý Vás bude informovať o možnosti prevzatia zásielky.

Viac informácií sa dozvieš na poratly finančnej spŕavy