O spoločnosti MDT-Zolltrans, s.r.o.

Sme prešovská firma zaoberajúca sa komplexnými colno-deklaračnými službami, súvisiacimi s dovozom (IMPORT-om) a vývozom (EXPORT-om) tovaru mimo krajín Európskej únie.

 

Colný deklarant našej firmy  Vám vystaví  a následne spravuje  colné doklady, overí pravosť vyhlásených zásielok a tiež má na starosti styk so štátnou správou. Jeho povinnosťou je tiež dodržiavať colné predpisy, preclievanie tovaru, zabezpečuje potrebné doklady a dokumentáciu, spracováva colnú deklaráciu a spolupracuje s colným úradom.

Okrem spomínaných činností Vám v rámci EÚ  spracujeme štatistické hlásenia INTRASTAT pre účely štatistického úradu a vieme vám poskytnúť služby vnútroštátnej prepravy v rámci východného Slovenska.

 

Firma MDT-ZollTrans, s.r.o. pôsobí na trhu už od roku 2001, kedy vystupovala pod názvom MDT-Zoll-Trans-Sped. Oficiálny vznik našej činnosti nastal v roku 2007,  prešli sme na právnu formu s. r. o. pod názvom MDT-Zolltrans, s. r. o..

 

Sme spoľahlivá, zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá kladie dôraz na čestnosť, korektnosť, profesionalitu a empatiu nielen voči svojim klientom, ale aj vodičom. Práve preto na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie pre vývoz (EXPORT) a dovoz (IMPORT) tovaru, colný sadzobník, potrebné colné doklady, colný zákon  a veľa iných, pre vašu činnosť dôležitých náležitostí.

Svojim klientom pomáhame včas vybaviť všetky potrebné doklady pre vývoz (EXPORT) a dovoz (IMPORT). Našou veľkou prednosťou je bezchybnosť v spracovaní dokladov, ktoré spracovávame v predstihu, aby sme tak predišli akýmkoľvek problémom či čakacím dobám na Colnom úrade v Prešove.

 

Máme dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Našimi klientmi sú malé, stredné, ale aj veľké firmy zo všetkých odvetví, pôsobiace na území Slovenska. Sú medzi nimi aj klienti zo zahraničia, z krajín UA, BY, RU, ale aj ostatných krajín EÚ.  Komunikujeme v ukrajinskom a ruskom jazyku.

Našim cieľom do budúcnosti je patriť medzi TOP firmy. Úplný rozsah nami poskytovaných služieb nájdete v hlavnom MENU v časti SLUŽBY.

 

Colný deklarant -  +421 911 992 600