Čo potrebujete vedieť, ak vyvážate alebo dovážate

Spúšťate nový projekt? Chcete dovážať alebo vyvážať tovar mimo EÚ a potrebujete poradiť v colnej oblasti? Alebo neviete nájsť informáciu týkajúcu sa vývozu a dovozu? Alebo len jednoducho hľadáte niekoho, kto vám ušetrí váš čas a zabezpečí pre vašu činnosť všetko potrebné? Napíšte nám a my vám v čo najkratšom čase poradíme alebo poskytneme potrebnú informáciu, či pomoc.

Čo všetko musíte vedieť, ak vyvážate alebo dovážate tovar?

Je toľko povinností, ktoré musíte urobiť, ak chcete vyvážať alebo dovážať tovar! A vďaka dostupnosti zahraničného trhu sa čoraz častejšie obchoduje s podnikateľmi zo zahraničia.

Ponúkame vám preto zopár užitočných informácií, ktoré by ste mali vedieť.

Ako je to v krajinách EÚ

Tu je to veľmi jednoduché. V rámci EÚ totiž funguje voľný pohyb tovaru, preto tovar sa môže voľne dovážať aj vyvážať. Výnimky sú akurát v prípade napríklad ochrany životného prostredia.

Čo je dôležité vedieť, je fakt, že dovoz a vývoz tovaru v EÚ nepodlieha žiadnemu clu a neprebieha ani colné konanie.

 Avšak vyplýva tu pre vás, podnikateľov, povinnosť nahlasovať svoje obchodné aktivity na území EÚ pri prekročení stanovených hodnôt. Každý štát EÚ si stanovuje vlastné hodnoty, ktorých prekročenie zakladá ohlasovaciu povinnosť. Na Slovensku sa pohybujú tieto hodnoty na dovoz 200 000€ a na vývoz 400 000€.  Na tento účel bol vytvorený systém Intrastat. Túto povinnosť však majú iba podnikatelia – platcovia DPH, ostatní nie. Po prekročení uvedenej hraničnej hodnoty sa hlásenia o vývoze, či dovoze tovaru podávajú už mesačne. Hlásenia sa posielajú v elektronickej podobe na príslušný colný úrad do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Ak si túto povinnosť nesplníte,  Štatistický úrad SR vás vyzve k náprave a môže vám uložiť pokutu až vo výške 3.320€.

Ako je to s dovozom a vývozom tovaru do a z krajín EÚ?

V prvom rade je obchodovanie s podnikateľmi z krajín mimo EÚ spojené s väčším množstvom administratívy, hlavne s prechodom hraníc štátu Únie.  Pri colnom konaní môžete zastupovať sami seba, ale môžete využiť aj služby spoločností, ktoré sa zaoberajú touto problematikou. A tieto služby je dobré využiť aj v prípade, ak s treťou krajinou obchodujete iba výnimočne a určite pre vás nemá význam zamestnať vlastného colného deklaranta. Tieto služby vám vedia poskytnúť aj dopravné spoločnosti.

Je potrebné mať na zreteli, že ako podnikateľ so sídlom v EÚ,  komunikujúci s colnými orgánmi musíte požiadať o zaregistrovanie a pridelenie čísla EORI. Bližšie informácie a potrebné dokumenty na registráciu nájdete TU

Colné konanie začína podaním colného vyhlásenia a toto musí obsahovať prílohy ako faktúry, kúpne zmluvy a pod. Jednoducho všetky potrebné doklady, ktoré sú pre colné konanie požadované.  Pri vývoze sa colné vyhlásenie podáva IBA v elektronickej podobe, kedy  musíte mať buď elektronický podpis alebo uzavriete s colným úradom Dohodu o elektronickej komunikácii

Pri dovoze musíte vyplniť dokument v papierovej forme – ide o jednotný colný doklad (JCD), na základe ktorého príslušný colný úrad vymeria dlh pozostávajúci z cla a DPH. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na dovozy nad 22€.

Nevyplniť žiadny formulár je možné pri dovoze do 22€ a pri vývoze do 1000€.

Potvrdenie o vývoze tovaru vám vystaví, po vyplnení potrebných dokumentov, príslušný colný úrad.

Ak obchodujete často s krajinami mimo EÚ, môžete požiadať o povolenie využívať zjednodušený postup. Znamená to pre vás to, že nemusíte chodiť na colný úrad osobne, s úradom komunikujete elektronicky a všetky evidencie si vediete sami, na základe ktorých však úrad môže následne vykonávať u vás kontrolu. Ak požiadate o tento zjednodušený postup, skúmajú sa pri schvaľovaní vaše doterajšie záznamy o colnom konaní (či ste niekedy porušili predpisy) a tiež vaša finančná solventnosť.

Výsledkom tohto konania – schvaľovania, je prepustenie tovaru do požadovaného režimu a stanoví sa colný dlh.

Aj tu existujú oslobodenia od cla a vzťahujú sa na neobchodný tovar (napr. osobný majetok, tovar zasielaný medzi fyzickými osobami v max. hodnote 45€ a obchodný tovar (tovar na vedecké, či vzdelávacie účely).

Ako je to s DPH v rámci EÚ:

  • DPH sa neuplatňuje, ak má váš obchodný partner platné IČ DPH, ktoré je možné overiť na stránkach Európskej komisie (VIES). Ak platné IČ nemá, DPH sa uplatňuje vo výške, ktorá platí na Slovensku.
  • Ak pri zásielkovom predaji tovaru spotrebiteľovi v členskej krajine EÚ prekročíte limit, ktorý si stanovuje každá krajina sama, ste povinný zaregistrovať sa pre účely DPH v štáte spotrebiteľa. A tam si aj uplatňovať sadzbu DPH (napríklad v ČR je tento limit 1 140 000Kč.)
  • Ak DPH bola použitá v štáte, kde nemáte sídlo, môže vám vzniknúť nárok na vrátenie DPH, o ktorú požiadate prostredníctvom orgánov vo svojej krajine.

Kontaktujte nás