Ako pracujeme

 

Sme pripravený Vám pomôcť v oblasti colno-deklaračných služieb.

 

Zaregistrujeme vašu spoločnosť v systéme EORI, vystavíme vám colné vyhlásenia do všetkých colných režimov, tranzitné vyhlásenia T1 a spoľahlivo vás zastúpime v colnom konaní.

Pri dovoze (IMPORT-e) a vývoze (EXPORT-e) vám vystavíme JCD (jednotný colný doklad) a ručíme za colný dlh po dobu 10 dní.

Pri vývoze (EXPORT-e) vám vystavíme doklad TIR CARNET, doklad o štatúte tovaru T2L, doklad osvedčenia o pôvode tovaru EUR1, doklad osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR, tranzitné colné vyhlásenie T1 a medzinárodný prepravný list CMR.

 

Práca, ktorú robíme nás baví a je to vidieť.

 

Naši zákazníci deklarujú dobré skúsenosti v spolupráci s nami a to hlavne v oblasti

  •   rýchlosti vybavenia
  •   dobre vykonanej práce
  •   príjemnej komunikácie

 

Stali sme sa spoľahlivou firmou, ktorá dokáže ušetriť našim zákazníkom čas a vybaviť všetky potrebné dokumenty pri vývoze (EXPORT-e) aj dovoze (IMPORT-e) tovaru mimo krajín EU bez problémov a starosti.

 

Šetríme Vám Váš čas.