Kedy je nutná registrácia v rámci EÚ

Kedy je nutná registrácia aj v rámci EÚ?

Ako podnikateľ, ktorý sa zaoberá vývozom alebo dovozom tovaru určite vieš, že tovar môžeš v rámci EÚ dovážať a vyvážať bez cla a neprebieha v tomto prípade žiadne colné konanie.

Napriek tomu máš povinnosť nahlasovať svoje obchodné toky na území EÚ pri prekročení stanovených hodnôt a to v rámci systému INTRASTAT .

Ide o to, že kedysi Štatistický úrad využíval pre štatistické údaje colné doklady, ktoré sa už dnes nevypĺňajú. Preto vznikol 01.01.1993 tento systém, ktorý zbiera priamo od príjemcov a dodávateľov údaje na zostavenie rôznych štatistík týkajúcich sa obchodu medzi členskými štátmi EÚ a je tiež napojený na daň z pridanej hodnoty.

A Európska komisia ich tiež využíva na monitorovanie vývoja jednotného trhu, tvorbu európskej poľnohospodárskej a obchodnej politiky. Určite sú aj tieto informácie dosť významnou súčasťou štatistiky o globálnom obchode.

Pre tvoj lepší prehľad - na Slovensku platia tieto hodnoty:

  • na dovoz 200 000 €
  • na vývoz 400 000 €

Ak túto hodnotu prekročíš, hlásenie o vyvezením či dovezení tovaru budeš musieť podávať každý mesiac.

Hlásenie sa podáva v elektronickej podobe na príslušnú pobočku colného úradu do 15teho dňa nasledujúceho mesiaca.

Ale......  túto povinnosť máš iba v prípade, že si  platcom DPH.

Ak si svoju povinnosť nesplníš, Štatistický úrad ťa vyzve k náprave a môže ti uložiť pokutu  až do výšky 3320 €. A uznáš, že túto sumu vieš využiť určite lepšie J.

Môžeme ťa od tejto starosti navyše odbremeniť a ušetriť tak tvoj čas. Stačí úplne jednoduchá vec, na ktorú potrebuješ naozaj veľmi málo času – vyplniť tento registračný formulár a tak nás splnomocniť v rámci INTRASTATU-SK. Tak získaš dve výhody naraz – nikdy nič nezmeškáš a tento čas môžeš využiť pre seba.

Ak máš nejaké nejasnosti alebo otázky, opýtaj sa ma. Tu je môj  KONTAKT