MDT-Zolltrans, s.r.o.

Colno deklaračné služby

MDT Zolltrans s.r.o.
Colno deklaračné služby | Dovoz a Vývoz tovaru

Sme prešovská firma zaoberajúca sa komplexnými colno-deklaračnými službami, súvisiacimi s dovozom a vývozom tovaru mimo krajín Európskej únie.

Našim klientom pomáhame včas vybaviť všetky potrebné doklady pre export a import. Našou veľkou prednosťou je bezchybnosť v spracovaní dokladov, ktoré spracovávame v predstihu, aby sme tak predišli akýmkoľvek problémom či čakacím dobám na Colnom úrade v Prešove.

Colný deklarant našej firmy  Vám vystaví  a následne spravuje  colné doklady, overí pravosť vyhlásených zásielok a tiež má na starosti styk so štátnou správou. Jeho povinnosťou je tiež dodržiavať colné predpisy, preclievanie tovaru, zabezpečuje potrebné doklady a dokumentáciu, spracováva colnú deklaráciu a spolupracuje s colným úradom.

MDT-Zolltrans, s.r.o.

Dovoz a Vývoz tovaru

V rámci EÚ vám tiež spracujeme štatistické hlásenia INTRASTAT  pre účely štatistického úradu a vieme vám poskytnúť služby vnútroštátnej prepravy v rámci východného Slovenska.

Firma MDT-ZollTrans pôsobí na trhu už od roku 2001, kedy vystupovala pod názvom MDT-Zoll-Trans-Sped.

Oficiálny vznik našej činnosti nastal v roku 2007,  prešli sme na právnu formu s. r. o. pod názvom MDT-Zolltrans s. r. o..

Naším účelom je byť spoľahlivou, zákaznícky orientovanou spoločnosťou v colnej oblasti, ktorá pomáha svojim klientom včas vybaviť potrebné doklady pre export a import. Keďže pôsobíme na východnom Slovensku, medzi našimi klientmi sú aj klienti zo zahraničia, z krajín UABYRU, ale aj ostatných krajín EÚ.  Komunikujeme preto aj v ukrajinskom a ruskom jazyku.

Colno deklaračné služby

MDT Zolltrans s.r.o.
Colno deklaračné služby | Dovoz a Vývoz tovaru

Sme prešovská firma zaoberajúca sa komplexnými colno-deklaračnými službami, súvisiacimi s dovozom a vývozom tovaru mimo krajín Európskej únie.

Našim klientom pomáhame včas vybaviť všetky potrebné doklady pre export a import. Našou veľkou prednosťou je bezchybnosť v spracovaní dokladov, ktoré spracovávame v predstihu, aby sme tak predišli akýmkoľvek problémom či čakacím dobám na Colnom úrade v Prešove.

Colný deklarant našej firmy  Vám vystaví  a následne spravuje  colné doklady, overí pravosť vyhlásených zásielok a tiež má na starosti styk so štátnou správou. Jeho povinnosťou je tiež dodržiavať colné predpisy, preclievanie tovaru, zabezpečuje potrebné doklady a dokumentáciu, spracováva colnú deklaráciu a spolupracuje s colným úradom.

Výhody

Prečo je výhodné s nami spolupracovať?

Kladieme dôraz na čestnosť, korektnosť, profesionalitu a empatiu nielen voči svojim klientom, ale aj vodičom. Práve preto na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie pre vývoz a dovoz tovaru, colný sadzobník, potrebné colné doklady, colný zákon  a veľa iných, pre vašu činnosť dôležitých náležitostí. 

Máme dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti,  sme tím ľudí s niekoľkoročnou praxou a sme  pripravení pomôcť Vám kedykoľvek to budete potrebovať. Našu prácu berieme veľmi osobne, rýchlo a bezodkladne riešime akékoľvek problémy klientov a máme ku každému klientovi individuálny, a pre nás veľmi dôležitý, osobný prístup.