Colno deklaračné služby | Dovoz a Vývoz tovaru

MDT Zolltrans s.r.o.
Colno deklaračné služby | Dovoz a Vývoz tovaru

Sme prešovská firma zaoberajúca sa komplexnými colno-deklaračnými službami, súvisiacimi s dovozom a vývozom tovaru mimo krajín Európskej únie.

V rámci EÚ vám spracujeme štatistické hlásenia INTRASTAT a vieme vám poskytnúť služby vnútroštátnej prepravy v rámci východného Slovenska.

Firma MDT-ZollTrans pôsobí na trhu už od roku 2001, kedy vystupovala pod názvom MDT-Zoll-Trans-Sped.

Oficiálny vznik našej činnosti nastal v roku 2007,  prešli sme na právnu formu s. r. o. pod názvom MDT-Zolltrans s. r. o..

Naším účelom je byť spoľahlivou, zákaznícky orientovanou spoločnosťou v colnej oblasti, ktorá pomáha svojim klientom včas vybaviť potrebné doklady pre export a import.

Výhody

Svojim klientom pomáhame včas vybaviť všetky potrebné doklady pre export a import. Dôraz kladieme na bezchybnosť spracovaných dokladov, v predstihu spracovávame podklady, aby sme tak predišli akýmkoľvek čakacím dobám na CÚ Prešove.

Máme dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Našimi klientmi sú malé, stredné, ale aj veľké firmy zo všetkých odvetví, pôsobiace na území Slovenska. Sú medzi nimi aj klienti zo zahraničia, z krajín UA, BY, RU, ale aj ostatných krajín EÚ.  Komunikujeme v ukrajinskom a ruskom jazyku.

CIEĽ FIRMY

Našou víziou a cieľom je kvalita nie kvantita, so 100% orientáciou na zákazníka.