O nás

Naším cieľom je, aby sme svojim klientom pomohli zorientovať sa v tejto zložitej a sústavne sa meniacej oblasti.

about

Náš profil

Firma MDT - Zoll-Trans-Sped pôsobila na trhu už od roku 2001, kde v roku 2007 prešla na právnu formu s. r. o. pod názvom MDT-Zolltrans s. r. o. a oficiálny vznik jej činnosti je od roku 2007.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na poskytovanie kompletných colno-deklaračných služieb a poskytovanie vnútroštátnej prepravy v rámci SK.

Podrobnejší rozsah našich služieb nájdete v oblasti Služby.

Ak ste boli nespokojní, povedzte to nám, ak ste boli spokojní, povedzte to iným!

Služby

Pre import/export z/do tretích krajín poskytuje naša spoločnosť tieto colno-deklaračné služby pre prepravu:
• Cestnú, Leteckú, Námornú, Železničnú, Nákladnú, Kombinovanú, Poštovú zásielku

• Registrácia Vašej spoločnosti v systéme EORI

• Vystavovanie colných vyhlásení do všetkých colných režimov

• Vystavovanie tranzitných vyhlásení T1

• Priame zastupovanie v colnom konaní (týka sa aj zahraničných klientov)

• Výhodné zmluvné ceny v prípade dlhodobej spolupráce

Import

• vystavenie jednotného colného dokladu JCD, JCDd

• vystavenie deklarácie údajov o colnej hodnote pri DCH, DCHd

• ručenie za colný dlh po dobu 10 dní.

• vystavenie jednotného colného dokladu JCD,JCDd (elektr.forma

• vystavenie TIR Carnetu do štátou RU, BY,UA,CH..... /elektr.forma

• vystavenie dokladu o štatúte tovaru T2L

• vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru EUR1

• vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR

• vystavenie tranzitného colného vyhlásenia T1

• vystavenie medzinárodného prepravného listu CMR

• pre klientov, ktorí uskutočňujú prepravy z členských štátov (AT, CZ, DE, IT, ...) do nečlenských štátov (RU, UA, ...), možnosť neutralizácie papierov formou otvorenia TIR Carnetu a následného ukončenia EX

• uskladnenie neprecleného tovaru z EU a jeho expedícia na trh do nečlenských štátov (s kompletnými colno-deklaračnými službami)

• prekladanie tovaru z EÚ do štátov RU, UA a opačne z kamióna na kamión

• uskladnenie precleného tovaru

Preprava v rámci SK, so skriňovým, hydraulickým čelom.

• celková hmotnosť vozidla 12 t

• úžitková hmotnosť 5 t

• výška 2,33 m - šírka 2,41 m - dĺžka 7,30 m

služby

CHCEME BYŤ NÁPOMOCNÍ PRI POVINNOSTIACH PODNIKATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

INTRASTAT

Údaje získané v rámci INTRASTAT SYSTÉMU umožnia zostaviť štatistiku zahraničného obchodu, ktorá patrí spolu s národnými účtami a platobnou bilanciou, využívajúcimi tiež tieto údaje, medzi základné makroekonomické ukazovatele ovplyvňujúce hospodársku politiku vlády.

DO POZORNOSTI DÁVAME všetkým podnikateľom, ktorí obchodujú s členskými krajinami EÚ:

Štatistický úrad Slovenskej republiky stanovil pre rok 2016 asimilačný prah pre prijatie vo výške 200.000,- EUR a pre odoslanie 400.000,- EUR

INTRASTAT

Prekročenie prahu oslobodenia sa sleduje zvlášť pre prijatie a zvlášť pre odoslanie na základe podaných daňových DPH priznaní, v spolupráci so ŠÚ SK

Právnické a fyzické osoby (vrátane súkromných osôb), ktoré nemajú povinnosť predkladať daňové priznanie DPH sú oslobodené od povinnosti poskytovať informácie v rámci systému INTRASTAT-SK. Viac informácii nájdete na tejto stránke finančnej správy

Nemajte starosti navyše - splnomocnite nás týmto Registračným formulárom v rámci INTRASTATU-SK

Poradňa

Nie ste si istý na začiatku spustenia Vášho projektu, pri podpísaní novej zmluvy s obchodným partnerom, chcete dovážať, vyvážať mimo EÚ a potrebujete poradiť v colnej oblasti? Napíšte nám, sme tu pre Vás, pokúsime sa Vám v čo najkratšom čase odpovedať.

 

Vaša spokojnosť - naša priorita

Top