Tovar, ktorý nepodlieha clu

Tovar nepodliehajúci clu.

Vo svete špedície a colnej deklarácie  je už toľko informácií, že sa v tom môžeš prestávať vyznať. Ak však nechceš mať nepríjemnosti, jednoducho ich musíš vedieť. Na tovar, ktorý je potrebné precliť, sú zvláštne predpisy pre špeciálny tovar, či tovar dovezený z tretích krajín. Existuje však tovar, ktorý na základe tvojej žiadosti je možné oslobodiť od platby dovozného cla. Aby to bolo o  kúsok jednoduchšie a nemusel si sa „hrabať“ v dlhosiahlom nariadení, je tu pre teba krátky zoznam tovaru, ktorý clu nepodlieha.

Presné podmienky ustanovuje Nariadenie rady ES.č1186/2009

Clu nepodlieha podľa tohto nariadenia:

  1. Osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z miesta bydliska v tretej krajine na územie Únie ak osobný majetok bol vo vlastníctve sťahujúcej sa osoby a v prípade, že nejde o spotrebný tovar, bol používaný minimálne 6 mesiacov pred sťahovaním. Toto oslobodenie je možné priznať osobám, ktoré vedia preukázať dostupnými prostriedkami, že ich bydlisko mimo Úniu bolo minimálne 12 mesiacov.

Oslobodeniu však nepodlieha:

  • alkoholické nápoje, tabak a tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov na úžitkové umenie a slobodné povolania
  1. Tovar dovážaný pri príležitosti uzatvorenia manželstva výbava a zariadenie domácností patriace osobe, ktorá mení svoje bydlisko z tretej krajiny na colné územie Únie z dôvodu uzatvorenia manželstva, ako aj dary získané pri príležitosti uzatvorenia manželstva, ktorých hodnota nepresahuje 1000€.

Oslobodenie nemožno priznať:

  • Alkoholickým nápojom, tabaku a tabakovým výrobkom
  1. Osobný majetok nadobudnutý dedičstvom fyzickou osobou, ktorá má bydlisko na colnom území Únie

Oslobodiť nemožno:

  • Alkoholické nápoje, tabak, tabakové výrobky, dopravné prostriedky na obchodné účely, predmety určené na výkon živnosti alebo povolania okrem prenosných nástrojov pre úžitkové umenie a slobodné povolania, zásoby surovín a hotových výrobkov, živý inventár a zásoby poľnohospodárskych výrobkov
  1. Výbavu, študijné potreby a vybavenie domácnosti žiakov a študentov, ktorí prichádzajú na územie Únie za účelom štúdia, a ktoré sú určené na ich osobnú potrebu počas štúdia je možné oslobodiť od cla minimálne 1x za školský rok.
  2. Zásielky nepatrnej hodnoty odoslané z tretej krajiny príjemcovi v Únii, ktorých hodnota nepresahuje 150€ na jednu zásielku (napríklad ak ide o internetový nákup).

Oslobodenie však nemožno uplatiť:

  • na alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky
  1. Tovar v osobnej batožine cestujúceho, ak ide o tovar oslobodený od DPH

Pochopiteľné je, že pri dovoze tovaru je potrebné posudzovať tovar individuálne (tovar určený na vzdelávanie, kultúrne a vedecké účely a pod.)

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžeš kontaktovať -  KONTAKT