O spoločnosti MDT Zolltrans

Sme prešovská firma zaoberajúca sa komplexnými colno-deklaračnými službami, súvisiacimi s dovozom a vývozom tovaru mimo krajín Európskej únie.

Colný deklarant našej firmy  Vám vystaví  a následne spravuje  colné doklady, overí pravosť vyhlásených zásielok a tiež má na starosti styk so štátnou správou. Jeho povinnosťou je tiež dodržiavať colné predpisy, preclievanie tovaru, zabezpečuje potrebné doklady a dokumentáciu, spracováva colnú deklaráciu a spolupracuje s colným úradom. 

Okrem spomínaných činností Vám v rámci EÚ  spracujeme štatistické hlásenia INTRASTAT pre účely štatistického úradu a vieme vám poskytnúť služby vnútroštátnej prepravy v rámci východného Slovenska. 

Firma MDT-ZollTrans pôsobí na trhu už od roku 2001, kedy vystupovala pod názvom MDT-Zoll-Trans-Sped.

Oficiálny vznik našej činnosti nastal v roku 2007,  prešli sme na právnu formu s. r. o. pod názvom MDT-Zolltrans s. r. o..

Sme spoľahlivá, zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá kladie dôraz na čestnosť, korektnosť, profesionalitu a empatiu nielen voči svojim klientom, ale aj vodičom. Práve preto na našej stránke nájdete všetky potrebné informácie pre vývoz a dovoz tovaru, colný sadzobník, potrebné colné doklady, colný zákon  a veľa iných, pre vašu činnosť dôležitých náležitostí. 

Svojim klientom pomáhame včas vybaviť všetky potrebné doklady pre export a import. Našou veľkou prednosťou je bezchybnosť v spracovaní dokladov, ktoré spracovávame v predstihu, aby sme tak predišli akýmkoľvek problémom či čakacím dobám na Colnom úrade v Prešove.

Máme dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Našimi klientmi sú malé, stredné, ale aj veľké firmy zo všetkých odvetví, pôsobiace na území Slovenska. Sú medzi nimi aj klienti zo zahraničia, z krajín UA, BY, RU, ale aj ostatných krajín EÚ.  Komunikujeme v ukrajinskom a ruskom jazyku.

Našim cieľom do budúcnosti je patriť medzi TOP firmy.

Úplný rozsah nami poskytovaných služieb nájdete TU.

Colný deklarant -  0911 992 600