Ako pracujeme

 

Sme pripravený Vám pomôcť v oblasti colno-deklaračných služieb.

 

Zaregistrujeme vašu spoločnosť v systéme EORI, vystavíme vám colné vyhlásenia do všetkých colných režimov, tranzitné vyhlásenia T1 a spoľahlivo vás zastúpime v colnom konaní.

Pri importe a exporte vám vystavíme JCD (jednotný colný doklad) a ručíme za colný dlh po dobu 10 dní.

Pri exporte vám vystavíme doklad TIR CARNET, doklad o štatúte tovaru T2L, doklad osvedčenia o pôvode tovaru EUR1, doklad osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR, tranzitné colné vyhlásenie T1 a medzinárodný prepravný list CMR.

Práca, ktorú robíme nás baví a je to vidieť.

 

Naši zákazníci deklarujú dobré skúsenosti v spolupráci s nami a to hlavne v oblasti

  • rýchlosti vybavenia
  • dobre vykonanej práce
  • príjemnej komunikácie

 

Stali sme sa spoľahlivou firmou, ktorá dokáže ušetriť našim zákazníkom čas a vybaviť všetky potrebné dokumenty pri vývoze aj dovoze tovaru mimo krajín EU bez problémov a starosti.

 

Šetríme Vám Váš čas